Bli medlem

For å bli medlem i Norsk Ilder Forening må du fylle ut skjemaet her:

Innmeldingsskjema

Når du har fylt ut skjemaet og betalt medlemsavgift for 2020 er du medlem i Norsk Ilder Forening.

Medlemsavgift for 2020 er 100 kr. Betalingsinformasjon vil sendes på epost til nye medlemmer.